Uiteraard kan het voorkomen dat u een klacht heeft over het geleverde product of onze dienstverlening. Dit zullen wij naar alle redelijkheid samen met u proberen op te lossen. Om uw klacht te behandelen vragen wij u om ons de volgende informatie te verschaffen:

-een duidelijke omschrijving van het gebrek/klacht op het product danwel de dienstverlening.

-bij voorkeur voorzien van een aantal foto's.

-uw aankoopbon danwel uw bestelnummer.

-uw naam en adres.

-Vervolgens zullen wij binnen 2 weken schriftelijk danwel telefonisch met een inhoudelijke reactie komen. Hierbij zullen wij een zo duidelijk mogelijke beargumentatie komen en een conclusie. 

U kunt de gevraagde informatie versturen naar info (at) tuinhoutcentrale (punt) nl  Ovv: Klacht.

Bent u niet tevreden met de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u deze voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl )

Tevens kunt u in geval er een geschil of klacht is ook op het Europees online geschillenforum terecht. http://ec.europa.eu/consumers/odr/