Garantie

Op het door Tuinhoutcentrale geleverde geïmpregneerd hout, hardhout en composiet artikelen wordt een garantie gegeven conform de door de fabrikant afgegeven garanties dan wel een garantie voor de looptijd van minimaal 1 jaar (indien de garantie langer is wordt dit per product aangegeven). Onze en de fabrieksgarantie doen geen afbreuk aan de wettelijke garantie waar de consument recht op heeft. 

Naast de fabrieksgarantie zit er op onze producten een wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten.

- Wij verwijzen altijd naar onze montage handleidingen om uw garantie te behouden. (veelal op het product vermeld, danwel op onze site en zo niet kunt u dit altijd opvragen en sturen wij u deze kosteloos toe). De juiste verwerking van tuinhout voorkomt vroegtijdige problemen. Bij twijfel dient u zelf een bouwkundig expert in te schakelen.

- Wij adviseren klanten tuinhout na levering meteen te verwerken. Hout is immers een natuurproduct. Bij opslag in (warme) garages of in de zon heeft u kans op extreme werking.

- Uw garantie vervalt indien u artikelen toepast op een wijze waarvoor deze niet bedoeld zijn en bij normale slijtage (zoals het dek van vlonders en vergrijzing van hout door UV straling). Om uw garantie te behouden dient u uw constructies (zoals schuttingen, vlonders, beschoeiingen) uitsluitend van materialen van de Tuinhoutcentrale te vervaardigen. Onze artikelen zijn bedoeld voor de particuliere markt en niet voor industriële toepassingen. Let op: Dit doet dus geen afbreuk aan de wettelijke garantie voor u als consument maar mogelijk dus wel aan de fabrieksgarantie.

-  Bij het verwerken van tuinhoutproducten (zoals bijvoorbeeld tuinhuis, vlonder, schutting, beschoeiing en overkapping) is de onderliggende bodem veelal de basis. Wij adviseren ten alle tijde een bodemspecialist en/of uw gemeente te raadplegen alvorens te gaan bouwen. In de stappenplannen / bouwtips op de site zijn algemene montage adviezen en spelregels opgenomen ter verwerken van de tuinhoutproducten. Specifiek (lokaal) voorkomende slappe klei / zandlagen, opgehoogde grond en/of oxiderende veenlagen en dergelijke kunnen (na verloop van tijd) schade aan genoemde bouwwerken geven. Enige aansprakelijkheid inzake dezen en/of kostenvergoeding na schade is dan ook door ons uitgesloten binnen de garantie.

U kunt geen beroep doen op de garantie wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onjuiste montage, onoordeelkundig, oneigenlijk gebruik of wanneer zonder schriftelijke of per email toestemming van ons het product verwerkt is in een alternatieve toepassing. Ook mag u geen wijzigingen hebben aangebracht en/of het product gebruikt hebben voor doeleinden waarvoor deze niet bestemd is. U bent eveneens ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor berekeningen omtrent draagconstructies. Schade als gevolg van verzakkingen van de ondergrond van uw constructie vallen niet binnen de garantie. Het oxideren van ijzerwaren valt tevens buiten de garantie. Tevens valt weerschade, waaronder ook stormschade valt, buiten de garantie.

Indien wij overgaan tot uitkering, geldt altijd dat wij uitsluitend de artikelen vergoeden en geen derdenkosten en vervolgkosten.

- De garantietermijn gaat in op de dag van aankoop. Bewaar daarom altijd uw factuur. Eventuele bijkomende kosten of kosten voor montage of demontage worden niet door Tuinhoutcentrale vergoed. 

-Tuinhoutcentrale staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

- De door Tuinhoutcentrale geleverde producten kunnen natuurproducten betreffen. De natuurproducten zijn onderhevig aan weersinvloeden en kunnen daardoor onder andere barsten, scheuren en verkleuringen vertonen. Geringe afwijkingen in kleur, dikte en kwaliteit bekent echter niet dat de geleverde zaken niet voldoen aan de overeenkomst. Lees op de pagina “materiaalkeuze” meer details over houteigenschappen.

- Schade aan de geleverde zaken kan evenwel ontstaan als gevolg van verzakkingen van de ondergrond of door een onjuiste constructie door de consument. Schade als gevolg van het voorgaande valt niet binnen de garantie en de Tuinhoutcentrale is niet gehouden tot vergoeding van dergelijke schade.