Wat u moet weten over PEFC

Door middel van certificering van bosbeheer kunnen boseigenaren laten zien dat zij hun bos duurzaam beheren volgens de eisen van PEFC. Uit een gecertificeerd bos kan PEFC gecertificeerd hout worden geoogst. Chain of Custody gecertificeerde bedrijven verderop in de keten kunnen het hout (en papier) met het PEFC keurmerk verwerken in producten zoals tijdschriften, boeken, kopieerpapier, tuinhout, bouwhout, laminaatvloeren en tal van andere producten.

Wat doet PEFC?

PEFC heeft de Sustainability Benchmark voor duurzaam bosbeheer opgesteld op basis van internationale principes. PEFC toetst of nationale standaarden voor duurzaam bosbeheer voldoen aan deze benchmark. Deze toetsing is een uitgebreid proces. Nationale certificeringssystemen die worden goedgekeurd vallen dan onder het PEFC keurmerk. Momenteel zijn 35 landen lid van PEFC en 30 van deze landen hebben een goedgekeurde standaard voor duurzaam bosbeheer. Iedere vijf jaar worden de landelijke standaarden weer herzien en opnieuw getoetst. Zo worden zij continu verbeterd, hierin is PEFC uniek. Ook de Sustainability Benchmark zelf wordt regelmatig herzien.

Welke eisen stelt PEFC?

PEFC heeft niet eigenhandig eisen voor bosbeheer opgesteld, maar kent ruim 250 eisen afkomstig uit internationaal multistakeholder overleg. Deze internationaal opgestelde criteria worden door 149 landen onderschreven. Voorbeelden zijn Forest Europe (Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe), ATO (African Timber Organization) en ITTO (The International Tropical Timber Organization) / IUCN (the International Union for Conservation of Nature) (tropen). 
De Sustainability Benchmark bevat ook diverse internationale conventies: CBD (Convention on Biological Diversity), CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) en het Kyoto Protocol.


Naast economische en ecologische eisen schrijft het PEFC keurmerk ook strikte sociale eisen voor:

PEFC is het enige wereldwijde keurmerk dat de sociale arbeidsnormen van de ILO (International Labour Organization) in het bosbeheer in ieder land verplicht stelt. Boseigenaren moeten de gebruiks- en eigendomsrechten van inheemse bevolking respecteren en vooraf de bewoners om instemming vragen over het te voeren beheer.Iedereen moet inzage kunnen hebben in het beheerplan van de boseigenaar. 

Enkele cijfers: 

Ruim 750.000 boseigenaren zijn PEFC gecertificeerd. Zij beheren wereldwijd ruim 240miljoen hectare bos en daarmee is PEFC het grootste keurmerk voor duurzaam beheerd bos. Zo'n 9.500 bedrijven hebben een PEFC Chain of Custody certificaat.

In totaal is er wereldwijd ruim 390 miljoen hectare bos gecertificeerd (inclusief Forest Stewardship Council, FSC). Dit is bijna 10% van al het bos. Bovendien ligt ruim 85% hiervan op het Noordelijk halfrond. Er ligt dus nog enorm veel werk om ook in tropische landen van daadwerkelijke betekenis te worden.