FSC, de Forest Stewardship Council (Raad voor Goed Bosbeheer) werd in 1993 opgericht, een jaar na de conferentie Milieu en Ontwikkeling in Rio de Janeiro, met als doel verantwoord bosbeheer te stimuleren.

FSC stelt internationale standaarden voor bosbeheer op, met daaraan gekoppeld een keurmerk. Door de manier van werken van FSC worden de verschillende belangen milieu, mens en economie evenwichtig afgewogen. FSC is een internationale organisatie met een zetel in Bonn en nationale werkgroepen in 43 landen. FSC wordt gesteund door alle grote milieu- en ontwikkelingsorganisaties in de wereld (o.a. Wereld Natuurfonds en Greenpeace), vakbonden en het (internationale) bedrijfsleven.

FSC is een organisatie, waarvan zowel bonden, organisaties, bedrijven, maar ook privé personen lid kunnen worden. Het lidmaatschap houdt in het recht op medezeggenschap in beslissingen binnen FSC en in de verkiezing van het bestuur. FSC werkt transparant en democratisch. Alle bepalingen en alle belangrijke documenten zijn derhalve voor iedereen toegankelijk. Het doel van FSC is om een bijdrage te leveren tot verbetering van wereldwijd bosbeheer. FSC is hierbij bedoeld als platform, waar vertegenwoordigers met uiteenlopende belangen in bossen samenkomen en tot overeenstemming kunnen komen over verantwoord bosbeheer.

Uit deze consensus worden de standaarden voor bosbeheer ontwikkeld en mechanismen afgeleid voor de marketing van producten geproduceerd uit goed beheerde bossen. Het belangrijkste instrument hiervoor is het FSC-keurmerk op deze producten. Forest Stewardship Council (FSC) is een internationale organisatie van algemeen nut die het eerste systeem ter certificering van duurzame bosbouw schiep, uitvoert en verder ontwikkelt. Tegelijkertijd word de uitdrukking FSC ook als synoniem gebruikt voor het certificeringssysteem en het kwaliteitsmerk, waarmee houtproducten als fabrikaat volgens FSC-criteria gecertificeerde bosbedrijven gekenmerkt worden.

Het FSC-systeem ter certificering van bosbouw werd opgericht voor de bescherming van het duurzame bosgebruik, welke de zorg en ook verbetering van de economische, ecologische en sociale functies van de bosbedrijven behelst. Hiertoe ontwikkelde FSC een algemene, eenduidige en internationale operationele standaard. In uitgebreidere zin omvat de certificering van houtproducten naar FSC ook de productketen (Chain Of Custody). Hiervoor is een apart systeem ontwikkeld.